Обратно към обявите

Общи условия


Моля, прочетете настоящите Условия за ползване

Когато разглеждате или използвате Кариерното приложение на УниКредит Булбанк, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност за действията си съгласно действащото българско законодателство.


Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между УниКредит Булбанк и всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъп и използване на Кариерното приложение


Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между УниКредит Булбанк и потребителите на Кариерното приложение, във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни.


УниКредит Булбанк може да преразгледа и обнови тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.


УниКредит Булбанк не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.


Кариерното приложение на УниКредит Булбанк се използва за целите на подбора в УниКредит Булбанк и в дъщерните дружества – УниКредит Лизинг, УниКредит Кънсюмър Файненсинг, УниКредит Факторинг, ХипоФерайнс Иммобилиен.


Условия за ползване:
I. Регистрация

1. Информацията, предоставената от Вас при регистрацията (име, e-mail и др.) ще бъде използвана само по предназначение, а именно за предоставяне на услугите и функционалностите на сайта.


2. Чрез e-mail до Вас ще се осъществяват потвърждения при кандидатстване, осведомяване за нови функции и услуги на сайта, предложения за нови позиции.


3. Чрез съгласието си, изразено като приемане на настоящите Общи условия, търсещият работа потвърждава, че единствено той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него.


4. Търсещият работа е единствено отговорен за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица.


5. УниКредит Булбанк препоръчва  да бъдете внимателни при администриране и използване на публикуваната персонална информация в сайта.


II. Условия за ползване:

1. Чрез съгласието си с настоящите Общи условия, Вие гарантирате, че данните, които предоставяте в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализирате своевременно.


2. При регистрация се изисква информация, като име, e-mail и др. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставяме.


3. За да Ви се предостави достъп и ползване на функционалностите,  УниКредит Булбанк  използва e-mail и телефон като основни средства за комуникация, която включва административни имейли и обаждания, информация за кандидатури, осведомяване за нови функции и услуги на сайта, информация за ново съдържание.


4. УниКредит Булбанк обработва личните данни на потребителите на сайта в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и актовете по приложението му. УниКредит Булбанк гарантира конфиденциалността на информацията за всички кандидати.


5. Съдържанието на сайта  e собственост на УниКредит Булбанк. Никаква част от него не може да бъде възпроизвеждана, копирана или използвана без изричното съгласие на правоносителя.


6. УниКредит Булбанк Ви дава право да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.


III. Публикуване на информация от УниКредит Булбанк:

1. Всички публикувани обяви се отнасят за реални и актуални позиции.


2. Този сайт ще бъде използван в съответствие с настоящите условия и българското законодателство.


3. При установяване на нелоялно поведение от страна на регистриран потребител, УниКредит Булбанк си запазва правото да откаже или прекрати предоставяната услуга.


4. С цел гарантиране на сигурността на предоставяните услуги в сайта и спазване на българското законодателство и добрите нрави, УниКредит Булбанк си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби и системни нарушения на настоящите условия за ползване.


5. УниКредит Булбанк използва Кариерното приложение за целите на подбора в УниКредит Булбанк и в дъщерните дружества – УниКредит Лизинг, УниКредит Кънсюмър Файненсинг, УниКредит Факторинг, ХипоФерайнс Иммобилиен, и няма право да предоставя информация на външни страни, освен когато получи изрично съгласие за това от правоносителя.


6. УниКредит Булбанк има право да събира, обработва, публикува и съхранява информация, свързана с потребителите (под формата на статистика).


7. УниКредит Булбанк не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.


IV. Закриване на Акаунт:

УниКредит Булбанк си запазва правото да прави промени в сайта като добавя и/или прекратява (спира) услуги с и/или без предупреждение и да променя съдържанието на сайта.


1. Закриване на потребителски акаунти:


УниКредит Булбанк може да закрие Вашия акаунт (регистрация) в някой от следните случаи:


а) при неспазване на настоящите условия за ползване на сайта;


б) при заявка от Ваша страна за закриване на акаунта Ви;


2. По Ваша преценка, може да закриете Вашия акаунт, като заявите от графа Управление на профила – Изтриване на профила.


V . Употреба на Съдържанието:

1. Съдържанието в сайта e собственост на УниКредит Булбанк.  Никаква част от него не може да бъде възпроизвеждана, копирана или записана по какъвто и да е начин без изричното съгласие на правоносителя.


2. Публикуваната в сайта информация може да се ползва единствено по предназначение - кандидатстване по обявените позиции. Нямате право да ползвате тази информация за други цели.


VI. Услуги, които сайтът предлага

1. Дава възможност търсещият работа да кандидатства по обявени работни позиции.


2. Дава възможност търсещият работа да прикачи собствено CV.


3. Дава възможност търсещият работа да вижда колко и какви кандидатури е изпратил.


4. Дава възможност търсещият работа да търси по ключова дума или чрез търсачка желаната от него позиция.


5. Дава възможност за актуализиране на личните данни и приложените документи при предходно кандидатстване, чрез добавяне на нови версии документи, които ще заменят вече подадените.


VII. Други

1. УниКредит Булбанк има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.


2.  Всички материали на Интернет сайта, включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след изрично съгласие на правоносителя.