Back to positions list

Общи условия


Моля, прочетете настоящите Условия за ползване

Когато разглеждате или използвате настоящото Кариерно приложение на “УниКредит Булбанк” АД /Банката/, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност за действията си съгласно действащото българско законодателство.


Кариерното приложение на “УниКредит Булбанк’ АД се използва за целите на подбор на служители/изпълнители на услуги в “УниКредит Булбанк” АД с ЕИК 831919536, както и в следните дружества /наричани по-долу заедно Дружествата/ – “УниКредит Лизинг” ЕАД с ЕИК 121887948, “УниКредит Застрахователен Брокер” ЕООД с ЕИК 131342355, “УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД с ЕИК 175070632, “УниКредит Факторинг” ЕАД с ЕИК 175121006, "УниКредит Флийт Мениджмънт” ЕООД с ЕИК 121897718, “УКТАМ България” ЕООД с ЕИК 201859928, “БОИЛ-БТ” ЕООД с ЕИК 122051742.


Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между “УниКредит Булбанк” АД и горепосочените Дружества, от една страна и от друга страна, всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъп и използване на Кариерното приложение“УниКредит Булбанк” АД може да преразгледа и обнови настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.


“УниКредит Булбанк” АД не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.


Условия за ползване
I. Регистрация

1. Информацията, предоставена от Вас при регистрацията (име, e-mail и др.) ще бъде използвана само по предназначение, а именно за предоставяне на услугите и функционалностите на сайта


2. Ако желаете да Ви изпращаме информация за бъдещи свободни позициии/конкурси в Банката и Дружествата и да участвате в последващи конкурси, следва да получим Вашето изрично съгласие. Ако сте съгласни да продължим да обработваме посочените от Вас данни за целите на последващи подбори, отбележете като активно полето за заявено желание за участие в бъдещи процедури по подбор и конкурси за свободни позиции. Чрез e-mail до Вас ще се осъществяват потвърждения при кандидатстване, осведомяване за нови функции и услуги на сайта, както и предложения за нови позиции в Банката и Дружествата. По Ваша преценка, по всяко време занапред, можете да оттеглите съгласието си да получавате информация за свободни позиции и за участие в последващи процеси на подбор. Съгласието се оттегля с маркирането като неактивно на полето за заявено желание за участие в бъдещи процедури по подбор и конкурси за свободни позиции.


3. С приемане на настоящите Общи условия, търсещият работа потвърждава, че предоставя данните доброволно и единствено той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него.


4. Tърсещият работа е единствено отговорен за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица.


5. “УниКредит Булбанк” АД препоръчва да бъдете внимателни при администриране и използване на публикуваната персонална информация в сайта.


II. Условия за ползване:

1. С приемане на настоящите Общи условия, Вие декларирате и гарантирате, че данните, които предоставяте в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни. При настъпила промяна в данните, които сте предоставили при регистрацията си и при последващото ползване на Кариерното приложение, имате възможността по всяко време да ги актуализирате своевременно в сайта. Актуализацията на предоставените от Вас данни е изцяло Ваша отговорност.


2. При регистрация се изисква да попълните лична информация, като име, e-mail, телефон и др. Банката и Дружествата ще използват тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставят. Подробна информация относно обработваните Ваши лични данни е налична в р.VІІІ Информация за лични данни на кандидати за работа/кандидати за изпълнители на услуга/и по Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Общия регламент за защита на данните/, от настоящите Условия за ползване. При приемане на настоящите условия и създаването на потребителски акаунт в Кариерния сайт, Вие декларирате, че сте се запознали с цялата посочена в р.VІІІ Информация за личните данни на кандидати за работа/кандидати за изпълнители на услуга/ по Регламент ЕС 2016/679.


3. За да Ви се предостави достъп и ползване на функционалностите на Кариерния сайт, “УниКредит Булбанк” АД /Дружествата използва e-mail и телефон като основни средства за комуникация, която включва административни имейли и обаждания, информация за кандидатури, осведомяване за нови функции и услуги на сайта, информация за ново съдържание. За проучване на Вашата удовлетвореност в процесите по използване на Кариерния сайт, е възможно на посочените от Вас телефон и/или имейл адрес за контакт да получите обаждане/имейл от “УниКредит Булбанк” АД или някое от Дружествата, с молба за Вашата обратна връзка и оценка на процесите по кандидатстване и подбор.


4. “УниКредит Булбанк” АД, както и всяко от горепосочените Дружества, обработват предоставените данни на потребителите на сайта в съответствие с действащото приложимо в страната законодателство. “УниКредит Булбанк” АД и всяко от Дружествата гарантират конфиденциалността на информацията за всички кандидати.


5. Съдържанието на сайта  e собственост на “УниКредит Булбанк” АД. Никаква част от него не може да бъде възпроизвеждана, копирана или използвана без изричното съгласие на правоносителя.


6. “УниКредит Булбанк” АД Ви дава право да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.


III. Публикуване на информация от “УниКредит Булбанк” АД:

1. Всички публикувани обяви се отнасят за реални и актуални позиции в Банката и Дружествата.


2. Този сайт ще бъде използван в съответствие с настоящите Условия за ползване и българското законодателство


3. При установяване на нелоялно поведение от страна на регистриран потребител, “УниКредит Булбанк” АД си запазва правото да откаже или прекрати предоставяната услуга.


4. С цел гарантиране на сигурността на предоставяните услуги в сайта и спазване на българското законодателство и добрите нрави, “УниКредит Булбанк” АД си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби и системни нарушения на настоящите условия за ползване.


5. “УниКредит Булбанк” АД използва Кариерното приложение за целите на подбора в “УниКредит Булбанк” АД и в следните Дружества – “УниКредит Лизинг” ЕАД, “УниКредит Застрахователен Брокер” ЕООД, “УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД, “УниКредит Факторинг” ЕАД, “УниКредит Флийт Мениджмънт” ЕООД, “УКТАМ България” ЕООД и “БОИЛ-БТ” ЕООД .


6. “УниКредит Булбанк” АД има право да събира, обработва, публикува и съхранява статистическа информация, която не е персонализирана и индивидуализираща конкретен потребител на Кариерното приложение


7. “УниКредит Булбанк” АД не носи отговорност за нанесени вреди и/или пропуснати ползи в следствие употребата на сайта.


IV. Закриване на Акаунт:

“УниКредит Булбанк” АД си запазва правото да прави промени в сайта като добавя и/или прекратява (спира) услуги с и/или без предупреждение и да променя съдържанието на сайта.


1. Закриване на потребителски акаунти:


УниКредит Булбанк може да закрие Вашия акаунт (регистрация) в някой от следните случаи:


а) при неспазване на настоящите условия за ползване на сайта;


б) при заявка от Ваша страна за закриване на акаунта Ви;


2. Имате право на изтриване на Вашите данни. По Ваша преценка, по всяко време може да закриете Вашия акаунт, като заявите това от графа Управление на профила – Изтриване на профила. След закриването на Вашия акаунт УниКредит няма да може да Ви предоставя услугите посочени в условията за ползване. С изтриване на Вашия профил Вие оттегляте и съгласието си да участвате занапред в последващи процедури по подбор на персонал в Банката и Дружествата.


V . Употреба на Съдържанието:

1. Съдържанието в сайта e собственост на “УниКредит Булбанк” АД.  Никаква част от него не може да бъде възпроизвеждана, копирана или записана по какъвто и да е начин без изричното съгласие на правоносителя.


2. Публикуваната в сайта информация може да се ползва единствено по предназначение - кандидатстване по обявените позиции. Нямате право да ползвате тази информация за други цели.


VI. Услуги, които сайтът предлага

1. Дава възможност търсещият работа да кандидатства по обявени работни позиции.


2. Дава възможност търсещият работа да прикачи собствено CV.


3. Дава възможност търсещият работа да вижда колко и какви кандидатури е изпратил.


4. Дава възможност търсещият работа да търси по ключова дума или чрез търсачка желаната от него позиция.


5. Дава възможност за актуализиране на личните данни директно в потребителския профил и/или чрез промяна в приложените документи при предходно кандидатстване, чрез добавяне на нови версии документи, които ще заменят вече подадените


VII. Други

1. УниКредит Булбанк има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване на потребителите на Кариерния сайт.


2.  Всички материали на Интернет сайта, включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след изрично съгласие на правоносителя.


VIII. Информация за лични данни на кандидати за работа/кандидати за изпълнители на услуга/, съгласно Регламент ЕС 2016/679 /Общ регламент за защита на данните/ на Европейския парламент и на Съвета/


1. Данни за администраторите на лични данни


В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679, в сила от 25.05.2018г. Ви предоставяме информация относно обработваните лични данни на кандидатите за работа/кандидатите за изпълнители на услуги. “УниКредит Булбанк” АД, ‘УниКредит Лизинг” ЕАД, “УниКредит Застрахователен Брокер” ЕООД, “УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД, “УниКредит Факторинг” ЕАД, “УниКредит Флийт Мениджмънт” ЕООД, “УКТАМ България” ЕООД и “БОИЛ-БТ” ЕООД /всеки от тях поотделно наричан Администратор, а всички заедно наричани по-долу за краткост Администратори/ са администратори на лични данни, които обработват Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.


“Уникредит Булбанк” АД с ЕИК 831919536 е кредитна институция-Банка, която притежава Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ със Заповед № РД22-2249/16.11.2009г със седалище и адрес на управление гр. София 1000, р-н Възраждане, пл. Света Неделя № 7.


“УниКредит Лизинг” ЕАД с ЕИК 121887948 е със седалище и адрес на управление район гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14.


“УниКредит Застрахователен Брокер” ЕООД с ЕИК 131342355 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14.


“УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД с ЕИК 175070632 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14.


“УниКредит Факторинг” ЕАД с ЕИК 175121006 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14.


“УниКредит Флийт Мениджмънт” ЕООД с ЕИК 121897718 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14, ет.1.


“УКТАМ България” ЕООД с ЕИК 201859928 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14.


“БОИЛ-БТ” ЕООД с ЕИК 122051742 е със седалище и адрес на управление гр. Своге 2260 Страцин № 4, ет. 3, ап. 4.


2. Длъжностно лице по защита на личните данни


Координатите за връзка с длъжностното лице за защита на личните данни, г-н Антон Тодоров, са:


DPO@UniCreditGroup.BG; пл. Света Неделя №7, 1000 София, България


3. Цели и основания за обработваните лични данни


Като Ваш бъдещ работодател или Възложител на съответна услуга/и, при когото желаете да кандидатствате, да подадете документи и да участвате в подбор на кандидати, за заемане на длъжност по трудово правоотношение или за извършване на услуга/и, Администраторите обработват информация, представляваща Ваши лични данни, за следните цели:


 •  В процесите по кандидатстване за заемане на длъжност по трудово правоотношение/ подбор на персонала или възлагане на извършване на съответна услуга/и:
 •  предварителни действия за сключване на трудовия договор или на договора за възлагане на услуга/и;
 •  за удостоверяване на придобито образование, професионална квалификация, езикова компетентност, умения и опит;
 •  при обработване на лични данни, извършвано в изпълнение на трудови, граждански, данъчни и счетоводни задължения, съгласно действащото в страната трудово, данъчно, счетоводно и финансово законодателство;
 •  при обработване на лични данни, извършвано в изпълнение на групови политики и изисквания на Администраторите и УниКредит Груп;
 •  при оценка на нивото на професионалната Ви компетентност, знания и умения;
 •  при управление на съдебни или данъчни разследвания, както и при разрешаване на правни спорове;

 •  За проучване на Вашата удовлетвореност в процесите по кандидатстване за свободна позиция и подбор на персонал. Посочените от Вас контакти – телефон и/или имейл адрес могат да бъдат обработвани от Администраторите за целите на получаване на обратна връзка от кандидата и оценка на процесите по кандидатстване и подбор.

 •  Управление на дейности, свързани с борба с измамите. Администраторите обработват лични данни, при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

 •  Охрана на зони и помещения и контрол на достъпа. Обработва се информация, представляваща лични данни чрез системи за видеонаблюдение; при провеждане на дейности на банкови и обслужващи гишета и офиси, както и при управление и контрол на потоците на входовете и изходите от зоните, защитени от електронни системи за контрол.

 •  Опазване сигурността на данни, информация, приложения, системи и мрежи.

4. Основания за обработване на личните данни


 •  Администраторите обработват Вашите лични данни, съгласно чл. 6, пар.1, б. “а“ от Регламент ЕС 2016/679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случай, че желаете да участвате и в последващи конкурси за заемане на длъжност, процеси за подбор на персонал или за изпълнители на услуги, възлагани от някой от Администраторите, предоставените от Вас данни и кандидатура ще бъдат обработвани само с изричното Ви съгласие. В случай, че решите да не предоставите съгласието си за участие в бъдещи конкурси и процеси по подбор на служители/изпълнители на услуги, или ако оттеглите съгласието си занапред, Администраторите няма да обработват предоставените от Вас лични данни за тези цели.

 •  Администраторите обработват Вашите лични данни, съгласно чл. 6, пар.1, б. “б“ от Регламент ЕС 2016/679, когато обработването е необходимо за предприемане на стъпки по искане на лицето-бъдещ служител или изпълнител на услуга/и, за сключване на договор. В случаите, когато се предприемат стъпки за сключването на договор с някой от Администраторите и/или сключите договор с някой от Администраторите, е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може съответният Администратор да извърши всички действия, необходими за извършване на предварителните уведомления и проверки, съгласно действащото в страната трудово, гражданско, осигурително и данъчно законодателство. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за Администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание предприемайки стъпки преди сключване на договор.

 •  На основание чл. 6, пар.1, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679, Администраторите обработват лични данни, за да спазват законовите задължения, предвидени за всеки от тях в качеството им на Ваш бъдещ работодател/страна по трудов договор или Възложител по договора за възлагане на услуга/и. Администраторът изпълнява задълженията, предвидени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него, Закона за задълженията и договорите, Кодекса за социално осигуряване и съответните подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и действащото в страната приложимо законодателство относно извършваната трудова или друга дейност.

 •  На основание чл. 6, пар.1, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679, Администраторите обработват лични данни, за да спазват законовите задължения, предвидени за всеки от тях в Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, съответната приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на съответния Администратор, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.


 •  Вашите лични данни се обработват при спазване на чл. 6, пар.1, б.“ е“ от Регламент ЕС 2016/679, за целите на легитимния интерес на „УниКредит Булбанк“ АД, в случаите, когато се извършват дейностите:

 •  по прехвърляне на данни на свързани с банката лица, на дружествата от УниКредит Груп, за целите на спазване и изпълнение на групови политики, репортинг, за одитни дейности, за оценка на кредитния риск;
 •  за проучване на Вашата удовлетвореност в процесите по кандидатстване;
 •  по борба с измамите;
 •  по охрана и контрол на достъпа, включително чрез използването на снимки и служебни пропуски на служителите;
 •  по аудио и видеонаблюдение, аудио и видео записване за целите на охрана, контрол на достъпа, борба с измамите, документиране на проведена комуникация;
 •  когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание.
 •  за целите на директния маркетинг и за подобряване на клиентското обслужване при популяризиране на предлагането на продукти и услуги на „УниКредит Булбанк“ АД и дружествата от УниКредит Груп.

Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на легитимните интереси на „УниКредит Булбанк“ АД, Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването за конкретната цел.


5. Категории получатели на лични данни


В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 съответният Администратор има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:


 •  Публични органи, институции, учреждения, одитори, в случаите когато съответният Администратор има законово задължение да предоставя данните. Лични данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на трудовия договор или договора за възлагане на съответната услуга договор и/или за неговото изпълнение.

 •  На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание.

 •  На подизпълнители на Администраторите, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен със съответния Администратор договор/друг правен акт и под прякото ръководство на Администратора. Всеки от Администраторите използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент ЕС 2016/679.

 •  На свързани със съответния Администратор лица, включително на дружества от УниКредит Груп, при обработване на личните данни за целите на легитимните интереси на Администраторите, в случаите на изпълнение на групови политики;

 •  За извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри, в случаите когато е нормативно предвидено получаването на предварителната информация, справки и уведомления, необходими за сключването и изпълнението на договора за възлагане извършването на съответната услуга/и или дейност.


6. Предаване на личните данни на трета държава или международна организация


В случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от съответния Администратор лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.


7. Срок за съхранение на личните данни


Всички Администратори обработват Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната трудово и/или друго приложимо законодателство. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, Администраторите ще изтрият Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.


В допълнение на предоставената информация, Администраторите Ви предоставят и следната информация относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679:


 •  Право да искате от съответния Aдминистратор/Администраторите достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламент ЕС 2016/679;

 •  Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламент ЕС 2016/679;

 •  Право да искате изтриване на личните Ви данни /“Правото да бъдеш забравен“/, съгласно чл. 17 от Регламент ЕС 2016/679, в случаите, когато:

 •  няма законово или договорно основание за обработването им,
 •  когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани,
 •  при оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично даденото съгласие на субект,
 •  в други случаи, предвидени в Регламент ЕС 2016/679.

 •  Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламент ЕС 2016/679;

 •  Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламент ЕС 2016/679, в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси на Администратора или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо профилиране;

 •  Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на Администратора, при условията на чл. 20 от Регламент ЕС 2016/679;

 •  Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

 •  Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни.

 •  В случай, че сте клиент на „УниКредит Булбанк“ АД може да получите пълната информация относно обработваните лични данни, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на следния интернет адрес:

www.unicreditbulbank.bg, секция Защита на личните данни.