Обратно към обявите

(Старши) Юрисконсулт Необслужвани кредити

Ref N 2022.06.01 (Старши) Юрисконсулт Необслужвани кредити

Публикувана на: 01.06.2022
Валидност от: 01.06.2022 до: 01.09.2022

Отдел: Събиране на вземания - Корпоративни клиенти
Град: София

Кандидатствай
Описание

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение. В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Основни задачи и отговорности
  • Осигуряване на правни становища, анализи и консултации по конкретни казуси, вкл. относно корпоративната и акционерна структура на клиенти/длъжници на Банката;
  • Извършване на правни анализи, предоставяне на консултации и становища, изготвяне и съгласуване на договори, споразумения и други документи, по които Банката е страна, както и всякакви изявления от името на Банката;
  • Извършване на правен анализ на предлаганите в полза на Банката активи за обезпечение и извършване на представителство на Банката пред компетентни регистри и длъжностни лица в процедурите по учредяване, подновяване, заличаване, допълнителни вписвания на обезпечения в полза на Банката, вкл. по реда на ЗОЗ/ЗДФО;
  • Изготвяне на правна документация във връзка с преструктуриране и събиране на вземания;
  • Участие при пре/структуриране на сделки и изготвяне на правни документи - договори,  споразумения за прехвърляне на вземания, заместване и встъпване в дълг и др.;
  • Действия по принудително изпълнение;
  • Подготовка, изготвяне на документи и участие при структуриране/реализация на стратегии във връзка с действия по принудително изпълнение;
  • Процесуално представителство, вкл. в производства по ГПК (заповедно, исково, изпълнително производство), ТЗ, ЗОЗ, производства по несъстоятелност и др.;
  • Представителство на Банката пред трети лица/институции.
Изисквания
  • Магистърска степен по Право и правоспособност;
  • Минимум 3 години стаж, за предпочитане в банковия сектор;
  • Много добро /Отлично ниво на владеене на английски език;
  • Отлични комуникативни, организационни и презентационни умения;
  • Качества на екипен играч;
  • Много добри аналитични способности;
  • Компютърна грамотност: Microsoft Word, Excel. Работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи.
Информация за кандидатстване
  • Местоположение: гр. София;
  • Моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо.

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. УниКредит Булбанк АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита.