Обратно към обявите

Експерт Контрол на качеството ПИП и финансови санкции

Ref N 2022.05.12 Експерт Контрол на качеството ПИП и фин. санкции

Публикувана на: 12.05.2022
Валидност от: 12.05.2022 до: 12.07.2022

Отдел: Регулативен контрол
Град: София

Кандидатствай
Описание

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение. В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Основни задачи и отговорности
  • Осигурява постоянен контрол върху качеството на процесите свързани с превенция на рисковете свързани с изпирането на пари /ПИП/, финансирането на тероризма /ФТ/ и финансовите санкции /ФС/, чрез навременно и ефективно прилагане на правната и регулаторната рамка и изискванията на УниКредит Груп;
  • Участва в разработването и прилагането на ефективна програма за прилагането на контроли по спазване изискванията за ПИП, ФТ и ФС, с цел превенция на риска от изпиране на пари, финансиране на тероризъм и нарушаване на финансови санкции;
  • Подпомага дейността на звеното по консултиране прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансови санкции;
  • Анализира трансакции за установяване на рискове от гледна точка на финансови престъпления;
  • Консултира, изготвя специализирани становище и подпомага бизнес звената за правилното прилагане на политиките и правилата в областта на ПИП и ФС;
  • Добро познаване на KYC процесите, анализирана и изготвяне на специализирани становища относно структура на собственост на юридически лица;
  • Добро познаване на местните и международни нормативни актове в областта на финансовите санкции и тяхното прилагане;
  • Участва в разработването и прилагането на груповите правила и политики в областта на звеното;
  • Подпомага и участва в групови инициативи и проекти.
Изисквания
  • Висше образование (икономическо или юридическо);
  • Минимум 4 години трудов опит във финансова институция;
  • Свободно владеене на английски език;
  • Познания по нормативната уредба и изисквания в областта на ПИП, ФТ и ФС и процесите в Банката;
  • Добри организационни и комуникационни умения;
  • Отлични аналитични способности, умения за преодоляване на проблеми и внимание към детайла;
  • Умения за управление на времето, за приоритизация на задачите и работа по паралелни задачи.
Информация за кандидатстване
  • Месторабота: гр. София, България;
  • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
    

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.