Back to positions list

Приложен (Release) администратор по заместване, Отдел ИТ операции

Ref Number 2021.06.22 Приложен (Release) администратор, по зам.

Published on 22.06.2021
Valid from 22.06.2021 to 22.10.2021

Department Информационни технологии
City София

Apply
Description

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение.
В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Responsibilities
  • Построяване, тестване и пускане в производство на процеси, системи и функции, и установяване на услугата преди да бъде предадена за използване; инсталиране на промени в информационните системи на банката, касаещи нови функционалности, проблеми, продуктивност и рентабилност на технологичните продукти чрез работа в екип с технически лица, разработчици, аналитици и архитекти.
  • Работи с продуктовите и разработващите екипи с цел осигуряване на успешни, своевременни внедрявания на проектите.
  • Работи с конфигурационни и внедряващи инструменти и технологии.
  • Комуникира, мониторира и рапортува прогреса на промените с другите екипи и мениджмънт нива.
  • Осъществява връзка между продуктовия екип и Change и Release мениджърите.
  • Работи с Team Foundation Server.
  • Работи с техники по контрол на версиите.
  • Идентифицира пропуските в наличната информация, необходима за разбиране на даден проблем или ситуация и разработва мерки за преодоляване на съответните пропуски.
Required Qualification
  • 3 години релевантен опит в сферата на Информационните Технологии.
  • Висше образование в областта на Информационните технологии.
  • Работен опит с Windows, Unix, Linux OS.
  • Разбиране на ITIL процесите, в частност Change и Release.
  • Отлично владеене на английски език.
  • Аналитични умения и умения за решаване на проблеми.
  • Проактивност, висока мотивация, постоянство и целенасоченост.
  • Отлични комуникативни умения; работа в екип.
  • Адаптация към променяща се среда.
Job Details
  • Месторабота: гр. София, България;
  • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография.
    

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.