Обратно към обявите

Мениджър на екип, Дълготрайни активи, Вътрешни финанси

Ref N 2021.03.10 Мениджър на екип Дълготр.активи от Вътр.финанси

Публикувана на: 06.04.2021
Валидност от: 06.04.2021 до: 06.08.2021

Отдел: Вътрешни финанси
Град: София

Кандидатствай
Описание

Всеки от нас непрекъснато търси най-доброто място за работа. Mясто, където идеите ни са наистина от значение. Ние в УниКредит инвестираме в твоя талант, защото за нас хората са най-големият ни актив, който допринася за общността ни с разнообразния си опит, умения и светоглед.

Ние подпомагаме хората ни да растат като разкриваме уникалния им потенциал и инвестираме в тяхното професионално и личностно развитие.

Стани част от бъдещето, което градим всички заедно в една международна група, където Хората са много повече от служители и всеки съществено допринася за споделения ни успех.

Ти можеш да реализираш плановете си,  да оставиш следа, да правиш важните неща.

Основни задачи и отговорности
  • Отговаря за вярното и точно счетоводно отразяване на процесите по придобиване, последваща промяна в стойността и разпореждане с дълготрайни активи;
  • Контролира документалната обоснованост за признаване и определяне стойността на дълготрайните активи и разходите за бъдещи периоди;
  • Контролира дейността по плащането на фактури за придобиване на дълготрайни активи и разходи за бъдещи периоди;
  • Отговаря за процеса по начисляване на счетоводни, данъчни и специфични групови амортизации;
  • Контролира своевременното изготвяне и равнението на инвентарните книги на банката;
  • Изготвя справки, периодични и при поискване, за целите на локалната и групова отчетност, ръководството на банката, прилагането на данъчното законодателство и бюджетните собственици;
  • Отговаря за осигуряването на необходимата информация за провеждане на годишна инвентаризация на ДА. Контролира обработката на получените протоколи и осчетоводяването на резултата от инвентаризацията;
  • Определя бизнес изисквания към ERP системата за автоматизиране и оптимизиране на процесите по отношение наобслужването на дълготрайни активи.
Изисквания
  • Висше икономическо образование;
  • Предходен опит в областта на обслужване на дълготрайни активи и счетоводство, свързано с административната поддръжка е предимство;
  • Познаване на МСФО;
  • Аналитични умения при обработка на информация – MS Office, SQL, други приложения за обслужване на дълготрайни активи (ERP системи)
  • Умение за решаване на проблеми;
  • Независимост и увереност при вземане на решения;
  • Отлично владеене на английски език;
  • Отлични комуникационни умения;
  • Адаптивност към променяща се среда;
Информация за кандидатстване

  • Месторабота: България, София;
  • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо.

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.