Обратно към обявите

Специалист оперативна дейност, Стара Загора

Ref N 2021.03.16 СОД (срочен договор - 1г), Стара Загора

Публикувана на: 16.03.2021
Валидност от: 16.03.2021 до: 28.09.2021

Отдел: Търговска стратегия
Град: Стара Загора

Кандидатствай
Описание

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение.

В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея.

Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност.

Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Основни задачи и отговорности
  • Извършва финансови и не-финансови транзакции и оперативно обслужване на корпоративни клиенти;
  • Подпомага търговската работа на портфейлните мениджъри, изготвя отчети и справки, свързани с търговската дейност на корпоративния филиал;
  • Регистрира нови клиенти в банковата система и осъществява действия, свързани с окомплектоване и поддържане на клиентските досиета;
  • Открива разплащателни и депозитни сметки и ги поддържа, като променя и въвежда данни, закрива или въвежда преференциални условия;
  • Извършва вътрешно-банкови и междубанкови преводи в лева и валута, и други плащания, използвайки банковия софтуер;
  • Осъществява пълно обслужване на банкови карти (активиране, създаване, подновяване, блокиране, закриване);
  • Изготвя банкови референции, сертификати, писма, справки, потвърждения за одит, оформя гаранции;
  • Подготвя договори и анекси, свързани с банкови продукти и услуги.
Изисквания
  • Средно или висше икономическо образование;
  • Минимум 2 години предишен на подобна позиция;
  • Добро ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо);
  • Добра компютърна грамотност;
  • Много добри комуникативни умения;
  • Много добри организационни умения и умения за работа в динамична среда.
Информация за кандидатстване

  Месторабота: България, Стара Загора;
  Как да кандидатствате: Изпратeте актуална автобиография и мотивационно писмо;

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. УниКредит Булбанк АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на личните данни.