Обратно към обявите

Експерт Събиране на вземания, Отдел: Необслужвани кредити Индивидуални клиенти

Ref N 2021.01.08 Експерт Събиране на вземания
(Expired)

Публикувана на: 08.01.2021
Валидност от: 08.01.2021 до: 03.02.2021

Отдел: Управление на Риска
Град: София

Описание

Всеки от нас непрекъснато търси най-доброто място за работа. Място, където идеите ни са наистина от значение. Ние в УниКредит инвестираме в твоя талант, защото за нас хората са най-големият ни актив, който допринася за общността ни с разнообразния си опит, умения и светоглед.

Ние подпомагаме хората ни да растат като разкриваме уникалния им потенциал и инвестираме в тяхното професионално и личностно развитие.

Стани част от бъдещето, което градим всички заедно в една международна група, където Хората са много повече от служители и всеки съществено допринася за споделения ни успех.

 можеш да реализираш плановете си,  да оставиш следа, да правиш важните неща.

 

 

Основни задачи и отговорности

  Основните отговорности за позицията са:

  • Комуникира и взаимодейства с филиалите във връзка със събиране на просрочени кредити, предсрочна изискуемост, стартиране на съдебни действия; дава указания за предприемане на действия по просрочени кредити, по които са стартирали или предстои стартиране на съдебни действия;
  • Своевременно предприема мерки за запазване привилегиите учредени в полза на Банката (залози, ипотеки, застраховки);
  • Подготвя и възлага кредити за съдебни процедури;изготвя извлечения от счетоводни книги и платежни нареждания при стартиране на съдебни действия, както и за такси и разноски, свързани с водените изпълнителни и искови производства;
  • Комуникира и взаимодейства със съответните съдебни изпълнители и адвокати в хода на изпълнителните дела;
  • Осъществява контакти, срещи и преговори с длъжници по необслужвани кредити;
  • Разглежда искания и изготвя предложения за извънсъдебни споразумения и/или др. съгласно утвърдените правила за работа, изготвя становища. Изготвя предложения и доклади до Комитет по провизиране и преструктуриране и Кредитен съвет;
  • Участва в подготовката на единични цесии или групова свързаност на няколко клиента;
Изисквания

  Подходящите кандидати имат:

  • Висше образование (икономическо или юридическо);
  • Познания в областта на събиране на вземания на ФЛ;
  • Свободно владеене на английски език;
  • Добри организационни и комуникационни умения;
  • Отлични аналитични способности, умения за преодоляване на проблеми и внимание към детайла;
  • Умения за управление на времето, за приоритизиране на задачите и работа по паралелни задачи;
  • Силна клиентска ориентация.

   

Информация за кандидатстване

  Месторабота: гр. София, България;

  Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
   

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.