Обратно към обявите

Специалист/Младши специалист оперативна дейност, София

Ref N 2020.11.12 Специалист оперативна дейност, гр. София

Публикувана на: 13.11.2020
Валидност от: 13.11.2020 до: 15.10.2022

Отдел: Търговска стратегия
Град: София

Кандидатствай
Описание

Всеки от нас непрекъснато търси най-доброто място за работа. Място, където идеите ни са наистина от значение. Ние в УниКредит инвестираме в твоя талант, защото за нас хората са най-големият ни актив, който допринася за общността ни с разнообразния си опит, умения и светоглед.

Ние подпомагаме хората ни да растат като разкриваме уникалния им потенциал и инвестираме в тяхното професионално и личностно развитие.

Стани част от бъдещето, което градим всички заедно в една международна група, където Хората са много повече от служители и всеки съществено допринася за споделения ни успех.

Ти можеш да реализираш плановете си, да оставиш следа, да правиш важните неща.

Основни задачи и отговорности

  Извършва финансови и не-финансови транзакции и оперативно обслужване на корпоративни клиенти;
  Подпомага търговската работа на портфейлните мениджъри, изготвя отчети и справки, свързани с търговската дейност на корпоративния филиал;
  Регистрира нови клиенти в банковата система и осъществява действия, свързани с окомплектоване и поддържане на клиентските досиета;
  Открива разплащателни и депозитни сметки и ги поддържа, като променя и въвежда данни, закрива или въвежда преференциални условия;
  Извършва вътрешно-банкови и междубанкови преводи в лева и валута, и други плащания, използвайки банковия софтуер;
  Осъществява пълно обслужване на банкови карти (активиране, създаване, подновяване, блокиране, закриване);
  Изготвя банкови референции, сертификати, писма, справки, потвърждения за одит, оформя гаранции;
  Подготвя договори и анекси, свързани с банкови продукти и услуги.
   

Изисквания
  • Желание за придобиване на нови знания и умения в банковата сфера;
  • Мотивация за работа в динамична среда;
  • Опит в банковата сфера е предимство;
  • Висше икономическо образование;
  • Добро ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо);
  • Добра компютърна грамотност;
  • Много добри комуникативни и организационни умения.
Информация за кандидатстване

  Месторабота: България, София;
  Как да кандидатствате: Изпратeте актуална автобиография и мотивационно писмо;

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. УниКредит Булбанк АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на личните данни.