Обратно към обявите

Експерт Търговско Финансиране международни транзакции

Ref N 2021.02.02 Специалист търг. фин. международни транзакции

Публикувана на: 13.03.2020
Валидност от: 02.08.2021 до: 10.07.2022

Отдел: Отдел Обслужване търговско финансиране
Град: София

Кандидатствай
Описание

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение.
В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Основни задачи и отговорности

   

  • Обработва документи по международни сделки търговско финансиране: получени и издадени акредитиви; получени и издадени гаранции; получени и изпратени документарни и финансови инкаса; производни на изброените инструменти.
  • Извършва преглед и преценка на редовността на получените в отдела нареждания и стоково-разпоредителни документи и поставя съответни резолюции за изпълнение (с изключение на разрешаване на разходи и/или поемане на ангажименти от страна на банката);
  • Следи поемането на ангажименти от страна на Банката по отделни сделки търговско финансиране да става само при наличие на насрещни обезпечения;
  • Оформя писмената кореспонденцията с подпис и контролира изпълнението на дадените писмени нареждания;
  • Въвежда и следи за получена кореспонденция през електронните канали на банката;
  • Въвежда или да оторизира сделки търговско финансиране в информационните системи;
  • Дава ход на автентични нареждания;
  • Следи за навременното и коректно приключване и архивиране на преписките;
Изисквания

   

  • Висше икономическо образование
  • Опит в областта минимум 2 години
  • Отлично владеене на английски език
  • Втори западен език е предимство
  • Висока самодисциплина и отговорност
  • Работа в екип
Информация за кандидатстване

  Месторабота: гр. София, България;

  Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
   

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.