Обратно към обявите

Хелп-деск администратор, Екип „Хелп Деск и отдалечена поддръжка”

Ref N 2022.04.18 Хелп деск администратор

Публикувана на: 27.02.2020
Валидност от: 14.02.2022 до: 20.07.2022

Отдел: Информационни технологии
Град: София

Кандидатствай
Описание

Всеки от нас непрекъснато търси най-доброто място за работа. Mясто, където идеите ни са наистина от значение. Ние в УниКредит инвестираме в твоя талант, защото за нас хората са най-големият ни актив, който допринася за общността ни с разнообразния си опит, умения и светоглед.

Ние подпомагаме хората ни да растат като разкриваме уникалния им потенциал и инвестираме в тяхното професионално и личностно развитие.

Стани част от бъдещето, което градим всички заедно в една международна група, където Хората са много повече от служители и всеки съществено допринася за споделения ни успех.

Ти можеш да реализираш плановете си,  да оставиш следа, да правиш важните неща.

Основни задачи и отговорности

   

  • Управление, обработване и решаване на всички инциденти, заявки и запитвания, идентифицирани в процеса на ежедневната оперативна дейност на банковите служители;
  • Регистриране, анализ и намиранe решение на проблеми, възникнали при прилагане на вътрешните правила, функционалността и експлоатацията на Основната банкова информационна система, ползваните в Банката приложения, системи, работни процеси и др.;
  • Следене развитието на проблемите през целия цикъл на съществуването им, както и разрешаването им в рамките на определен срок;
  • Съдействие за отстраняване на проблеми с ИТ оборудването, възникнали по време на експлоатацията му, осъществяване контакт с доставчици и външни фирми по поддръжка;
  • Своевременно запознаване с актуалната информация за нови и променени нормативни документи, правила, инструкции и други документи;
  • Регистриране и обработка на заявки за ИТ техника и оборудване, съобразно отговорностите на сектора, при спазване на вътрешните правила;
  • Създаване и поддържане регистри, необходими за ежедневната работа на сектора.
Изисквания

   

  • Висше образование (техническо, информационни технологии, математика, информатика, компютърни науки, икономическо);
  • Професионален опит на подобна позиция или опит на банкова позиция;
  • Много добри компютърни умения;
  • Познаване на банковата дейност, процеси и продукти е предимство;
  • Аналитично мислене, ориентация към решаване на проблеми и съдействие на потребителите;
  • Отлични комуникативни способност;
  • Доброто владеене на английски език е предимство;
  • Умения за работа в екип.
Информация за кандидатстване
  • Месторабота: България, София
  • Как да кандидатствате: Изпратeте актуална автобиография и мотивационно писмо

  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. УниКредит Булбанк АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на личните данни.