Обратно към обявите

Старши юрисконсулт Необслужвани Кредити

Ref N 2018.05.01 Старши юрисконсулт необслужвани кредити
(Изтекла)

Публикувана на: 14.12.2017
Валидност от: 14.12.2017 до: 16.07.2018

Отдел: Необслужвани кредити
Град: София

Описание

В УниКредит Булбанк даваме конкретни финансови решения на предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени клиентите в ежедневието си. Стремим се с нас да се работи лесно, да създаваме реални ползи за клиентите и партньорите си. Като част от водещата европейска банкова група УниКредит инвестираме в иновации и в талантливи професионалисти, които правят банкирането по-бързо, по-достъпно и по-удобно – по всяко време, на всяко място.

Основни задачи и отговорности

  Осигуряване на правни становища за корпоративната и акционерна структура на клиентите;
  Проверка на валидността на кредитните споразумения и обезпечения и изготвяне на необходимата документация;
  Учредяване на допълнителни обезпечения;
  Изготвяне на проекти на анекси за удължаване на срок и реструктуриране;
   Участие при пре/структуриране на сделки и изготвяне на договори, проекти на споразумения за прехвърляне на вземания, заместване и встъпване в дълг и др.;
   Предприемане на мерки и принудителни действия за запазване на обезпеченията;
   Подготвяне на съдебно и извънсъдебно изпълнение /принудително изпълнение/;
   Изготвяне на документи и процесуално представителство в производства по ГПК, включително такива по реда на заповедно производство, установителни искове, изпълнително производство и др.;
   Процесуално представителство в производства по несъстоятелност;
   Учредяване на обезпечения и изпълнение по реда на ЗОЗ.
   

Изисквания

    Магистърска степен по Право;
    Поне 3 години стаж по специалността;
    Много добро ниво на владеене на Английски език;
    Отлични комуникативни, организационни и презентационни умения;
    Качества на екипен играч и ориентация към клиента;
    Много добри аналитични способности;
    Компютърна грамотност: Microsoft Word, Excel. Работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи

Информация за кандидатстване

  Месторабота: България, София
  Референтен номер:  CL_NPL_LA_0617

  Позицията е по заместване
  Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо.


  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.