Обратно към обявите

Експерт кредитиране на малки и средни предприятия - гр. Eлин Пелин

Ref N RNW_RMBC_ElinPelin_0717
(Изтекла)

Публикувана на: 07.07.2017
Валидност от: 07.07.2017 до: 25.02.2018

Отдел: Банкиране на дребно
Град: Елин Пелин

Описание

В УниКредит Булбанк даваме конкретни финансови решения на предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени клиентите в ежедневието си. Стремим се с нас да се работи лесно, да създаваме реални ползи за клиентите и партньорите си. Като част от водещата европейска банкова група УниКредит инвестираме в иновации и в талантливи експерти, които правят банкирането по-бързо, по-достъпно и по-удобно – по всяко време, на всяко място.

Основни задачи и отговорности

  • Активно търси и привлича нови клиенти в сегмента малки и средни предприятия;
  • Обслужва експедитивно и компетентно клиентите от индивидуалния портфейл;
  • Отговаря и организира експедитивно и качествено обслужване на клиента в клоновата мрежа за всички продукти и услуги за микро и малки предприятия;
  • Познава и търгува пълната гама от банкови продукти за малки предприятия, предлагани от Банката, включително и в областта на кредитирането;
  • Осъществява контакти с клиенти от индивидуалния портфейл с оглед тяхното задържане, консултиране и търсене на решения на казуси, привлича нови клиенти;
  • Разработва план за работа с отделните клиенти от портфейла, като чрез предлагане на подходящи банкови продукти, увеличава дела на Банката в обслужването на клиента, с цел максимизиране на приходите;
  • Прави предложения за повишаване на качеството на обслужване на клиентите, информира за възникващи проблеми при обслужването им и съдейства при решаването на спорни въпроси и оплаквания, постъпващи от клиенти от индивидуалния портфейл;
  • Спазва вътрешнобанковите регулации, процедури и правила на Банката и нормативните изисквания по отношение на дейността като се стреми да намалява нивото на операционен риск в работата.

Изисквания

  • Висше - икономическо образование, магистърска степен, друго подходящо;
  • 3 години опит в подобна област;
  • Основни познания на нормативната база - закони и подзаконови актове в областта на банковото дело и банковото счетоводство, основни познания за бизнес дейностите, познаване на вътрешните нормативни актове;
  • Познания по специализиран банков софтуер, Word и Excel;
  • Ползване на английски език;
  • Предприемчивост, умения за работа в екип, инициативност.

Информация за кандидатстване

  • Месторабота: гр. Елин Пелин;
  • Референтен номер: RNW_RMBC_Elin Pelin_0717;
  • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.