Моля изчакайте, в момента се записват Вашите данни

Заглавие Отдел Референтен Номер Град Професионална област Валидна до Тип
ИТ Оператор, Отдел ИТ операции Отдел ИТ операции 2018.10.10 ИТ оператор, София София Администрация и секретариат 27.01.2019 Отворени позиции
Специалист ИТ профили, Управление „Информационни технологии“ Информационни технологии 2018.09.28 Специалист ИТ профили, София София Информационни технологии 30.01.2019 Отворени позиции
Експерт управление на сигурността ИКТ, Управление "Сигурност" Управление на сигурността ИКТ и кризи 2019.01.15 Експерт управление на сигурността ИКТ София Банкова сигурност 15.03.2019 Отворени позиции
Специалист обслужване на клиенти в корпоративен филиал София Корпоративен филиал 2018.09.20 Специалист обслужване на клиенти, София София Продажби и обслужване на юридически лица 15.02.2019 Отворени позиции
Програмист - аналитик, Oтдел „Репортинг приложения“, Управление “Информационни технологии“ Oтдел „Репортинг приложения“ 2018.10.10 Програмист - аналитик, гр. София София Информационни технологии 08.02.2019 Отворени позиции
Консултант клиенти, Кюстендил Банкиране на дребно 2018.05.25 Консултант клиенти, Кюстендил Кюстендил Продажби и обслужване на физически лица 27.01.2019 Отворени позиции
Application architect, IT Strat., Archit. & Quality Assur. Unit IT Strat., Archit. & Quality Assur. Unit 2018.08.01 Приложен архитект, София Sofia Информационни технологии 01.02.2019 Отворени позиции
Системен аналитик, екип Канали и Картови Системи Банкови информационни системи 2018.07.19 Системен аналитик София Друго 30.01.2019 Отворени позиции
Мениджър Продажби, Лизинг Клонова мрежа 2018.12.10 Мениджър продажби София Продажби и обслужване на физически лица 15.02.2019 Отворени позиции
Мениджър корпоративни клиенти, Факторинг Факторинг 2018.08.06 Мениджър корпоративни клиенти, София София Продажби и обслужване на юридически лица 14.02.2019 Отворени позиции