Моля изчакайте, в момента се записват Вашите данни

Заглавие Отдел Референтен Номер Град Професионална област Валидна до Тип
Специалист ИТ профили, Управление „Информационни технологии“ Информационни технологии 2018.09.28 Специалист ИТ профили, София София Информационни технологии 02.03.2019 Отворени позиции
Експерт управление на сигурността ИКТ, Управление "Сигурност" Управление на сигурността ИКТ и кризи 2019.01.15 Експерт управление на сигурността ИКТ София Банкова сигурност 15.03.2019 Отворени позиции
Специалист обслужване на клиенти в корпоративен филиал София Корпоративен филиал 2018.09.20 Специалист обслужване на клиенти, София София Продажби и обслужване на юридически лица 15.03.2019 Отворени позиции
Програмист - аналитик, Oтдел „Репортинг приложения“, Управление “Информационни технологии“ Oтдел „Репортинг приложения“ 2019.01.04 Програмист - аналитик, гр. София София Информационни технологии 08.03.2019 Отворени позиции
Консултант клиенти по заместване, Козлодуй Банкиране на дребно 2019.01.29 Консултант клиенти, Козлодуй Козлодуй Продажби и обслужване на физически лица 31.03.2019 Отворени позиции
Data Management Expert Chief Data Office - Technical Team 2019.01.22 Експерт управление на данни Sofia Друго 23.03.2019 Отворени позиции
Системен аналитик, екип Канали и Картови Системи Банкови информационни системи 2019.01.23 Системен аналитик София Друго 02.03.2019 Отворени позиции
Мениджър Продажби, Лизинг Клонова мрежа 2018.12.10 Мениджър продажби София Продажби и обслужване на физически лица 15.03.2019 Отворени позиции
Мениджър Корпоративни клиенти Корпоративни клиенти 2019.01.21 Мениджър корпоративни клиенти, София София Продажби и обслужване на юридически лица 16.03.2019 Отворени позиции
Мениджър корпоративни клиенти, Факторинг Факторинг 2019.01.21 Мениджър корпоративни клиенти, София София Продажби и обслужване на юридически лица 14.03.2019 Отворени позиции