Моля изчакайте, в момента се записват Вашите данни

Заглавие Отдел Референтен Номер Град Професионална област Валидна до Тип
Oracle Developer, Software Development Unit Software Development Unit Oracle Програмист - аналитик, София Sofia Информационни технологии 07.05.2018 Отворени позиции
Senior Auditor Internal Audit Старши одитор, София Sofia Вътрешен одит 23.06.2018 Отворени позиции
Специалист обслужване на клиенти сезонен, гр. Варна Банкиране на дребно СОК сезонен, Варна Приморски Варна Продажби и обслужване на физически лица 10.05.2018 Отворени позиции
Бизнес аналитик CRM, Управление Маркетинг и клиентски сегменти Банкиране на дребно Бизнес аналитик CRM, София София Администрация и секретариат 22.05.2018 Отворени позиции
Старши юрисконсулт Необслужвани Кредити по заместване Необслужвани кредити Старши юрисконсулт Необслужвани кредити, София София Управление на риска 14.05.2018 Отворени позиции
Системен аналитик, Екип Системи за депозити и плащания, Управление Информационни технологии Банкови информационни системи Системен аналитик Депозити и плащания, София София Информационни технологии 23.05.2018 Отворени позиции
Специалист операции с ценни книжа, Отдел Операции по ликвидност и капиталови пазари Операции по ликвидност и капиталови пазари Специалист операции с ценни книжа, София София Банкови операции (back office) 31.05.2018 Отворени позиции
Compliance Associate on Civil Contract Compliance Специалист регулативен контрол, София Sofia Право и регулативен контрол 09.06.2018 Отворени позиции
Office manager – International Center Marketing Strategy and Innovations Unit Офис Мениджър Център Международни клиенти, София Sofia Продажби и обслужване на юридически лица 10.05.2018 Отворени позиции
ИТ Оператор, Отдел ИТ операции Отдел ИТ операции ИТ Оператор, София София Администрация и секретариат 27.05.2018 Отворени позиции